Wirtualne biuro Poznań a kontrola skarbowa

Podstawową usługą wirtualnego biura jest możliwość zarejestrowania pod wskazanym adresem swojej działalności gospodarczej. Ponadto nasi klienci mogą wybrać rozszerzone pakiety usług, które zawierają w sobie dodatki. M.in. przechowywanie, skanowanie poczty przychodzącej, dostęp do przestrzeni biurowej, itd. Jeśli siedzibą Twojej firmy jest Wirtualne Biuro Poznań, to tam również odbędzie się ewentualna kontrola skarbowa. Urzędnicy raczej nie przeprowadzają niezapowiedzianych kontroli. Najczęściej przedsiębiorca otrzymuje się pisemne zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w firmie.

Zadzwoń, przyjdź lub napisz do nas – kontakt

Porozmawiajmy, omówmy potrzeby i możliwości. Ustalmy warunki i zawrzyjmy owocną współpracę.

Czy jest się czego obawiać? Przyjęło się mówić, ze przedsiębiorcy niestety nie mają przyjemnych doświadczeń z kontrolami skarbowymi. Jednakże jeżeli pracujesz uczciwie, starannie prowadzisz swoją dokumentację to nie masz się czego obawiać!  Kontrola skarbowa w wirtualnym biurze nie różni się od tej, którą urzędnicy przeprowadziliby w indywidulanie wynajmowanym przez Ciebie biurze lub w domu, jeśli to miejsce wykonywania działalności. Rejestracja firmy na adres wirtualnego biura jest całkowicie legalna. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby utwierdzić się w tym przekonaniu.

Wirtualne biuro Poznań – oddelegowanie księgowości

Jeśli zdecydujesz się na oddelegowanie księgowości do wirtualnego biura, urzędnicy Urzędu Skarbowego nie będą Cię niepokoić w mieszkaniu. To w naszej opinii największa zaleta tej sytuacji. Ponadto pracownicy wirtualnego biura, przez wzgląd na liczbę zarejestrowanych firm, mają bardzo częsty kontakt z kontrolerami i wiedzą, czego się spodziewać. Jednakże na przestrzeni lat, wokół możliwości wynajęcia wirtualnego biura pojawiło się wiele niepokojących mitów. Spowodowały one, że niektórzy przedsiębiorcy mieli wątpliwości, co do sensowności takiego rozwiązania. Chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że nigdy nie było żadnych okoliczności, które stwierdziłyby nielegalność wirtualnych biur. Z tego powodu nie powinieneś obawiać się faktu, że kontrola skarbowa zostanie przeprowadzona w wirtualnym biurze.

Jak już wspomnieliśmy – kontrola skarbowa zawsze poprzedzona jest listownym zawiadomieniem, w którym urząd prosi o kontakt, aby umówić dogodną dla obu stron datę przeprowadzenia kontroli skarbowej.  Jeżeli wiesz, że nie będziesz mógł być obecny podczas kontroli, pamiętaj że masz możliwość wyznaczenia osoby reprezentującej Cię podczas tej procedury. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli skarbowej, które powinni okazać urzędnicy musi zawierać informacje dotyczące dokładnego zakresu tej kontroli. Masz jedynie obowiązek okazać kontrolerowi tylko te dokumenty, do których wglądu jest on uprawniony wspomnianym dokumentem. Z tego wynika, że do takiej kontroli możesz się dokładnie przygotować!

Zadzwoń, przyjdź lub napisz do nas – kontakt

Porozmawiajmy, omówmy potrzeby i możliwości. Ustalmy warunki i zawrzyjmy owocną współpracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *